szoveg
facebook
youtube
twitter

Pályázati felhívás - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

 

1. Célja

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

2. Mettől meddig lehet pályázni?

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.

3. A támogatás összege

A támogatás összege minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft.

4. A támogatás formája

A nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5. A támogatás mértéke

 

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Közép vállalkozás Nagy vállalkozás
Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Ipari kutatás az alábbi esetben:
- a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben:
- a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%

 

6. Lehet-e előleget igényelni?

Igen, a megítélt támogatás 75%-a, maximum 450 millió Ft.

7. A forrás összege

A forrás összege 50 milliárd Ft.

8. Ki pályázhat?

- Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

I. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és

II. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

III. kettős könyvvitelt vezetnek, és

IV. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).

- Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

- Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

- Egyházi felsőoktatási intézmények.

9. Honnan pályázhatnak?

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt.

A megvalósulás helyének a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie!

10. Mennyi idő áll rendelkezésre a projekt végrehajtására?

Maximum 48 hónap.

11. Mérföldkövek

Legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges meghatározni úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie.

12. Fenntartási kötelezettség

5 év.

13. Melyek a támogatható tevékenységek?

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

a, Alapkutatás;

b, Ipari kutatás;

c, Kísérleti fejlesztés.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

a, Projekt előkészítési tevékenység;

b, Projektmenedzsment tevékenység;

c, Piacra jutás támogatása;

d, A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

   (A tevékenységek önállóan nem támogathatóak.)

Regionális beruházási támogatás keretében:

a, Eszközbeszerzés;

b, Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;

c, Immateriális javak beszerzése;

    (A tevékenységek önállóan nem támogathatóak.)

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:

a, Eszközbeszerzés;

b, Épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;

c, Immateriális javak beszerzése;

   (A tevékenységek önállóan nem támogathatóak.)

14. Elszámolható költségek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, szolgáltatások és egyéb költségek.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

- Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek;

- Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek;

- A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége;

- Általános (rezsi) költségek.

Regionális beruházási támogatás keretében:

- Építéshez kapcsolódó költségek;

- Eszközbeszerzés költségei;

- Immateriális javak beszerzésének költsége;

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:

- Építéshez kapcsolódó költségek;

- Eszközbeszerzés költségei;

- Immateriális javak beszerzésének költsége;

15. Kötelező vállalások

Üzleti hasznosíthatóság;

K+F ráfordítások szintjének megőrzése;

Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus.

16. Biztosítékadási kötelezettség

A támogatást igénylő a nem köteles biztosítékot nyújtani.

17 Saját forrás

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

18. Kiválasztási eljárásrend

Standard, szakaszos elbírálás.

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, a Fortuito Kft. munkatársai készséggel állnak rendelkezésére!

FORTUITO KFT.
8175, Balatonfűzfő 

Felsővillasor 3.

 

 (06) 88 430 149

      info@fortuito.hu      

balatonfzf