szoveg
facebook
youtube
twitter

2016-ban megjelenő pályázatok - GINOP

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
GINOP-1.1.1-16 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2016. március
GINOP-1.1.2-VEKOP-16 Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére 2016. január
GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Meghirdetve
GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Meghirdetve
GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházasainak támogatása Meghirdetve
GINOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében 2016. július
GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 2016. január
GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Meghirdetve
GINOP-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel 2016. július
GINOP-1.3.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Meghirdetve
GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Meghirdetve
GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása Megjelent
GINOP-1.3.3-15 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 2015 december (?)
GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése Meghirdetve
GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program Meghirdetve
A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás
GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Meghirdetve
GINOP-2.1.3-15 Iparjog Meghirdetve
GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher Megjelent
GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) Megjelent
GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Meghirdetve
GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések Meghirdetve
GINOP-2.2.3-16 Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés 2016. november
GINOP-2.3.1-16 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 2016. március
GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága Meghirdetve
GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás Meghirdetve
GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése Meghirdetve
GINOP-2.3.6-15 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis Meghirdetve
Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása Megjelent
GINOP-3.1.2-16 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása 2016. július
GINOP-3.1.3-15 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentor i hálózat kialakítása Megjelent
GINOP-3.1.4-16 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 2016. július
GINOP-3.2.1-15 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program KKV-knak Meghirdetve
GINOP-3.2.2-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása 10,00 egyszerűsített 2016. július
GINOP-3.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 2016. július
GINOP-3.2.5-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében 2016. július
GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 2016. február
GINOP-3.3.2-16 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése 2016. április
GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Meghirdetve
GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése Megjelent
GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak , teljesítményének növelése Megjelent
GINOP-3.4.3-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak , teljesítményének növelése 2016. október
Az energiáról szóló 4. prioritás
GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 2016. július
A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás
GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra Meghirdetve
GINOP-5.1.2-15 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások Megjelent
GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 2016. február
GINOP-5.1.4-16 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 2016. április
GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása 2016. április
GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Meghirdetve
GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Meghirdetve
GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása 2016. március
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására Megjelent
.GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások Megjelent
GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban Meghirdetve
GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 2016. január
GINOP-5.3.3-15 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása Meghirdetve
GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2016. február
GINOP-5.3.5-16 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek 2016. június
GINOP-5.3.6-16 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás 2016. május
GINOP-5.3.7-16 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése 2016. november
GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 2016. december
A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése Meghirdetve
GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése Meghirdetve
GINOP-6.1.3-16 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 2016. október
GINOP-6.1.4-16 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése 2016. június
GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 2016. október
GINOP-6.1.6-16 Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára 2016. október
GINOP-6.2.1 VEKOP-15 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) Meghirdetve
GINOP-6.2.2-VEKOP-15 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése Megjelent
GINOP-6.2.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 2016. május
GINOP-6.2.4-VEKOP-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése 2016. március
A turizmusról 7. prioritás
GINOP-7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása Meghirdetve
GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése Megjelent
GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése: Meghirdetve
GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése 2016. április
GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 2016. február
GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése 2016. június
GINOP-7.1.7-16 Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése 2016. augusztus
A pénzügyi eszközökről 8. prioritás
GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel 2016. március
GINOP-8.1.2-16 K+F+I viszontgarancia program 2016. augusztus
GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 2016. szeptember
GINOP-8.1.3/B-16 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram 2016. szeptember
GINOP-8.2.1-3.4.1-15 Újgenerációs Hozzáférés i Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel Meghirdetve
GINOP-8.2.3-16 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke 2016. szeptember
GINOP-8.2.4-16 Infokommunikációstechnológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel 2016. július
GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel 2016. március
GINOP-8.3.2-16 KKV Versenyképesség viszontgarancia program 2016. augusztus
GINOP-8.3.3-16 KKV Versenyképesség kockázati tőkeprogram 2016. szeptember
GINOP-8.3.4-1.2.3-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel 2016. július
GINOP-8.3.4-1.2.6-16 Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel 2016. július
GINOP-8.5.4-4.1.1-16 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel 2016. július
GINOP-8.6.1-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel 2016. augusztus
GINOP-8.6.4-16 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével finanszírozott kombinált hitel 2016. június
GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16 Megújuló alapú zöldáramtermelés elősegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott kombinált hit 2016. december
GINOP-8.8.1-16 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel 2016. szeptember

FORTUITO KFT.
8175, Balatonfűzfő 

Felsővillasor 3.

 

 (06) 88 430 149

      info@fortuito.hu      

balatonfzf