szoveg
facebook
youtube
twitter

2016-ban megjelenő pályázatok - TOP

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című 1. prioritás
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Megjelent
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Megjelent
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Megjelent
TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Megjelent
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Megjelent
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Megjelent
TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése 2016. július
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 2016. október
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 2016. október
TOP-1.3.1-16 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 2016. augusztus
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2016. október
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szól 2. prioritás
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja Megjelent
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Megjelent
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Megjelent
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja 2016. szeptember
TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása 2016. október
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 2016. szeptember
Alacsony szén-dioxid kibocsátási gazdaságra valóáttérés kiemelten a városi területeken című 3. prioritás
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Megjelent
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2015. december (?)
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében 2015. december
TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 2016. október
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2016. július
TOP-3.2.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében 2016. július
A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló 4. prioritás
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Megjelent
TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Megjelent
TOP-4.3.1-15 Szociális városrehabilitáció Megjelent
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 2016. július
TOP-4.2.1-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 2016. augusztus
TOP-4.3.1-16 Szociális városrehabilitáció 2016. augusztus
Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzés ről és társadalmi együttműködésről szóló 5. prioritás
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Megjelent
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések Megjelent
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Megjelent
TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések 2016. augusztus
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése 2016. augusztus
Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokról szóló 6. prioritás
TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Megjelent
TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Megjelent
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Megjelent
TOP-6.1.5-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Megjelent
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Megjelent
TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja Megjelent
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása Megjelent
TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Megjelent
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Megjelent
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2015. december
TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 2015. december
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Megjelent
TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Megjelent
TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja Megjelent
TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében Megjelent
TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Megjelent
TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 2016. október
TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése 2016. július
TOP-6.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 2016. október
TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Megjelent
TOP-6.1.5-16 gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 2016. október
TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Megjelent
TOP-6.3.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja 2016. október
TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása 2016. október
TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 2016. október
TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 2016. október
TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2016. október
TOP-6.5.2-16 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 2016. október
TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 2016. október
TOP-6.6.2-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 2016. október
TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja Megjelent
TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 2016. augusztus
TOP-6.9.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 2016. augusztus
TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése 2016. augusztus

FORTUITO KFT.
8175, Balatonfűzfő 

Felsővillasor 3.

 

 (06) 88 430 149

      info@fortuito.hu      

balatonfzf