szoveg
facebook
youtube
twitter

2016-ban megjelenő pályázatok - EFOP

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás
EFOP-1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása Meghirdetve
EFOP-1.1.2 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás 2016. február
EFOP-1.1.3 Nő az esély – foglalkoztatás 2016. február
EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás 2016. június
EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért Meghirdetve
EFOP-1.2.2 Ifjúsági programok támogatása Meghirdetve
EFOP-1.2.3 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve Meghirdetve
EFOP-1.2.4 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése 2016. június
EFOP-1.2.5 Biztos menedék 1,64 standard 2016. június
EFOP-1.2.6 Családbarát ország 2016. június
EFOP-1.2.7 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása 2016. június
EFOP-1.2.8 Nők a családban és a munkahelyen 2016. június
EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen (standard) 2016. december
EFOP-1.2.10 Mentorprogram koraszülöttek részére 2016. június
EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás Meghirdetve
EFOP-1.3.2 Roma mentorhálózat fejlesztése 2016. április
EFOP-1.3.3 Fogvatartottak reintegrációja 2016. február
EFOP-1.3.4 Közös értékeink – sokszínű társadalom 2016. szeptember
EFOP-1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 2016. szeptember
EFOP-1.3.6 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása 2016. szeptember
EFOP-1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása Meghirdetve
EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok 2016. február
EFOP-1.4.3 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása 2016. június
EFOP-1.5.1 Kísérleti program a legelmaradottabb járások területi felzárkózása érdekében 2016. szeptember
EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben 2016. június
EFOP-1.6.1 Felzárkózási együttműködések támogatása 2016. március
EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) 2016. június
EFOP-1.8.1 Komplex népegészségügyi szűrések Meghirdetve
EFOP-1.8.2 Népegészségügyi intézményrendszer helyi kapacitásainak fejlesztése 2016. június
EFOP-1.8.3 Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések 2016. június
EFOP-1.8.4 Nemzeti egészségügyi program a kívánt gyermekek megszületéséért 2016. június
EFOP-1.9.1 Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása Megjelent
EFOP-1.9.2 A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai- és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése 2016. június
EFOP-1.9.3 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése 2016. június
EFOP-1.9.4 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása 2016. március
EFOP-1.9.5 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 2016. június
EFOP-1.10.1 Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program 2016. február
EFOP-1.11.1 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival 2016. június
EFOP-1.11.2 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival 2016. június
Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében című 2. prioritás
EFOP-2.1.1 Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása 2016. február
EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 2016. június
EFOP-2.2.1 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése 2016. február
EFOP-2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás 2016. szeptember
EFOP-2.2.3 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése 2016. szeptember
EFOP-2.2.4 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása 2016. szeptember
EFOP-2.2.5 Egységes ápolási eszközpark kialakítása 2016. szeptember
EFOP-2.2.6 A pszichiátriai és addiktológiai aktív fekvőbeteg ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és biztonsági pszichiátriai részleg kialakítása 2016. június
EFOP-2.2.7 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 2016. szeptember
EFOP-2.2.8 Egészségügyi szakellátók nővérszállóinak fejlesztése 2016. június
EFOP-2.2.9 Klinikai skill laborok fejlesztése 2016. szeptember
EFOP-2.2.10 Patológiai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása 2016. szeptember
EFOP-2.2.11 Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben 2016. december
EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) 2016. június
A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás
EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása Meghirdetve
EFOP-3.1.2 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 2016. február
EFOP-3.1.3 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 2016. március
EFOP-3.1.4 Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram Meghirdetve
EFOP-3.1.5 A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 2016. június
EFOP-3.1.6 Köznevelési intézmények hátránykompenzációs képességének növelése 2016. szeptember
EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben 2016. március
EFOP-3.1.8 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése 2016. szeptember
EFOP-3.1.9 Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása 2016. június
EFOP-3.2.1 Tehetségek Magyarországa Meghirdetve
EFOP-3.2.2 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés Megjelent
EFOP-3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben 2016. június
EFOP-3.2.4 Új generációs köznevelés 2016. június
EFOP-3.2.5 Tanulás-élmény iskolán belül 2016. június
EFOP-3.2.6 Tanulás-élmény – extracurriculáris tevékenységek révén 2016. június
EFOP-3.2.7 Művészetoktatás fejlesztése a köznevelésben 2016. szeptember
EFOP-3.2.8 T.E.S.I-2.0 A testnevelés és sport tehetséggondozás minőségi fejlesztése 2016. június
EFOP-3.2.9 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése 2016. június
EFOP-3.3.1 Tanoda programok támogatása Meghirdetve
EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 2016. június
EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés 2016. június
EFOP-3.4.1 Roma szakkollégiumok támogatása Meghirdetve
EFOP-3.4.2 Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program Meghirdetve
EFOP-3.4.3 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 2016. március
EFOP-3.4.4 A felsőoktatási intézmények felkészítő és pályaorientációs tevékenységeinek, valamint a matematikai, természettudományi műszaki és informatikai (MTMI40) szakokra való jelentkezést és bennmaradást elősegítő programok támogatása 2016. június
EFOP-3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban 2016. szeptember
EFOP-3.5.1 Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése 2016. június
EFOP-3.6.1 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések 2016. február
EFOP-3.6.2 Tematikus kutatási hálózati együttműködések 2016. szeptember
EFOP-3.6.3 Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása 2016. szeptember
EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért 2016. március
EFOP-3.7.2 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések 2016. szeptember
EFOP-3.8.1 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program Meghirdetve
EFOP-3.8.2 Szociális humán erőforrás fejlesztése 2016. március
EFOP-3.8.3 Alapellátás komplex minőségi megújítása 2016. április
EFOP-3.9.1 Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben a tudástőke gyarapodása érdekében 2016. június
EFOP-3.10.1 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival 2016. június
EFOP-3.10.2 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival 2016. június
Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás
EFOP-4.1.1 Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések Meghirdetve
EFOP-4.1.2 Térségi iskolahálózatok kialakítása 2016. március
EFOP-4.1.3 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések Megjelent
EFOP-4.1.4 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) Megjelent
EFOP-4.1.5 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 2016. szeptember
EFOP-4.1.6 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (standard) 2016. szeptember
EFOP-4.1.7 A köznevelés támogató szerepének erősítése 2016. szeptember
EFOP-4.1.8 A köznevelés támogató szerepének erősítése (standard) 2016. szeptember
EFOP-4.1.9 Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 2016. szeptember
EFOP-4.2.1 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési program 2016. március

FORTUITO KFT.
8175, Balatonfűzfő 

Felsővillasor 3.

 

 (06) 88 430 149

      info@fortuito.hu      

balatonfzf